www.euroforce.cz :: Pravidla soutěže (30.05.2023 - 13:55)

Hračky pro kluky přímo od distributora Internetové hračkářství a modelářství Euroforce
0 položek v košíku
Přihlášení, Registrace
Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Organizátor soutěže:Euroforce s.r.o., sídlem Slezská 62, 120 00 Praha 2, IČ: 63991187, DIČ: CZ63991187, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38929;

 

Účastník soutěže se může zúčastnit jednou každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, plně způsobilá k právním úkonům, která si v době konání soutěže splní podmínky soutěže.

 

Nákup v době Soutěže, při Soutěži a ani po Soutěži není podmínkou pro účast v Soutěži.

 

Ze soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:

  1. Nesplní podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech.
  2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží.
  3. Uvedou v soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
  4. Každý soutěžící se smí zúčastnit pouze 1x.
  5. Budou v aktuální soutěži soutěžit opakovaně (Každá fyzická osoba má možnost účastnit se soutěže v termínu jejího konání právě jednou).
  6. Nepřevzaté výhry, či výhry účastníků, kteří nereagují na zprávu Euroforce.cz o výhře, propadají po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže ve prospěch Euroforce.cz.
Osobní údaje:

1. Zasláním odpovědí na otázky dává Účastník obchodu Euroforce.cz ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Euroforce.cz.cz a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

 
Chcete poradit
s výběrem hračky?
Cena:
-
 
Kategorie

Doporučujeme:
Laserová depilace, Dětský obchůdek Žirafa, Hračky, Romantické výlety

 
vytvořilo
Webdesign České Budějovice
© 2023 Copyright EUROFORCE.cz Všechna práva vyhrazena
TOPlist